Otvorene prijave

Naziv programa Rok za prijave Početak programa
Javni nastup u virtualnom okruženju - interaktivna radionica 10. studenoga 2020. - 25. studenoga 2020. 26. studenoga 2020. Prijavi se!
Osnove poduzetništva i zakonodavni okvir 17. studenoga 2020. - 24. studenoga 2020. 24. studenoga 2020. Prijavi se!


Prijave koje još nisu otvorene

Naziv programa Rok za prijave Početak programa