Otvorene prijave

Naziv programa Rok za prijave Početak programa
Redovno poslovanje u vrijeme globalnih izazova - što za vrijeme i nakon krize? 28. svibnja 2020. - 3. lipnja 2020. 3. lipnja 2020. Prijavi se!


Prijave koje još nisu otvorene

Naziv programa Rok za prijave Početak programa