Zelena mobilnost

Gdje:

Istarska razvojna agencija - on line

Kada:

6. studenoga 2020.

Rok za prijave:

3. studenoga 2020. - 6. studenoga 2020.

Opis programa

Tijekom 2020. godine u okviru projekta GREEN MIND provedena su istraživanja o zelenoj mobilnosti u Republici Hrvatsko te su prikazani primjeri međunarodnih projekata koji su izabrani kao dobre prakse. Također, analizirane su i mogućnosti implementiranja zelene mobilnost u doba krize izazvane virusom COVID 19.

Zelena mobilnost uključena je u Strategiju prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017.-2030. kao jedan od specifičnih ciljeva. Specifičan cilj je na području javnog prijevoza, tj. SC5 - Poboljšanje tehničkih zahtjeva u oblikovanju cesta s naglaskom na ekonomičnija tehnička rješenja, sigurnosne standarde, zelenu mobilnost i integraciju načina prijevoza s nultom emisijom.

Sukladno navedenom kroz projekt GREEN MIND, Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. poziva na on line radionicu 6. studenog 2020. godine u trajanju od 10:30 do 12:30 sati, putem koje će se prezentirati istraživanja vezana uz zelenu mobilnost kao podrška regionalnim i makro regionalnim politikama u domeni zelene i pametne mobilnosti.

Radionica je namijenjena poduzetnicima, javnoj upravi, civilnom društvu i akademskom sektoru.

Kontakt osoba: Jelena Nikolić, stručna suradnica

E-mail: jelena.nikolic@ida.hr

Telefon: +385 52 381 900

Prijave su zatvorene!