Poziv na edukaciju: e-poslovanje

Gdje:

Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o., Mletačka 12/IV, 52100 Pula

Kada:

14. studenoga 2018. - 15. studenoga 2018.

Rok za prijave:

6. studenoga 2018. - 12. studenoga 2018.

Opis programa

Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. poziva Vas na dvodnevnu edukaciju na temu „e-poslovanje“ koja će se održati u sklopu projekta "HQ_ISTRIA - Stimuliranje rasta malog i srednjeg poduzetništva Istarske županije putem visokokvalitetnih usluga podrške" u Istarskoj razvojnoj agenciji, na adresi Mletačka 12/IV, 52100 Pula, u srijedu 14.11.2018. i četvrtak 15. 11. 2018. godine. Edukacija će trajati od 10:30 do 16 sati.
Edukacija je namijenjena pojedincima koji se žele uključiti u svijet e-poslovanje, digitalnog marketinga, online istraživanja tržišta i konkurencije, te izrade i oblikovanja sadržaja, ali i onima koji su već jednim dijelom operativno uključeni u navedeno, te svoja znanja žele proširiti.
Edukacija će polaznicima dati ne samo odgovore na gornju tematiku već će ih i naučiti različitim tehnikama potrebnim za samostalno obavljanje zadataka. Trening se sastoji od teoretskog dijela, te praktičnog u kojem će polaznici izravno sudjelovati.
Edukacija polaznicima pruža uvid u e-poslovanje iz različitih aspekata, kao što su: idejni, marketinški, funkcionalni, poslovni, metodološki, operativni, tehnički, financijski, analitički, sigurnosni itd. Pri prijenosu znanja na polaznike ne koristi se tehnička i nerazumljiva terminologija, već ona koju svatko može razumijeti. Polaznici će po završetku treninga dobiti odgovore na mnoga pitanja, te će naučiti kako sami mogu operativno izvršavati zadatke kao npr. kako se pozicionirati na tržištu, kako osmisliti i plasirati oglasnu kampanju na Google-u, Facebook-u, Instagram-u, kako analizirati tržište i konkurenciju, kako napraviti osnovnu internet stranicu bez posebnog tehničkog znanja, kako pokrenuti internetsku prodaju i sl. Osnove e-poslovanja, Od ideje do realizacije, Operativna problematika u Internet poslovanju, Digitalni marketing i ciljano oglašavanje, Internet PR i guerilla metode, Istraživanje i analiza tržišta i konkurencije, Domene i Open source rješenja, Smještaj i obrada sadržaja na Internetu, Izrada web stranica i upravljanje sadržajem samo su neke od tema koje će se apsolvirati. Edukaciju će voditi Siniša Begović, MBA. Autor je više desetaka stručnih članaka, 4 knjige i 2 priručnika o e-poslovanju financiranih od strane nekoliko EU projekata.

Kontakt osoba: Ivana Kalac

E-mail: ivana.kalac@ida.hr

Telefon: 052381900

Prijave su zatvorene!