Upravljanje projektnim ciklusom za MSP-ove

Gdje:

Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o., Mletačka 12/IV, 52100 Pula

Kada:

14. veljače 2019.

Rok za prijave:

7. veljače 2019. - 13. veljače 2019.

Opis programa

Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. poziva Vas na jednodnevnu edukaciju na temu „Upravljanje projektnim ciklusom za MSP-ove“ koja će se održati u sklopu projekta "HQ_ISTRIA - Stimuliranje rasta malog i srednjeg poduzetništva Istarske županije putem visokokvalitetnih usluga podrške"u Istarskoj razvojnoj agenciji, na adresi Mletačka 12/IV, 52100 Pula, u četvrtak, 14. veljače 2019. godine. Edukacija će trajati od 09:00 do 16:30 sati. Cilj edukacije jest omogućiti i olakšati kontrolu provedbe aktivnosti projekta projektnim timovima, partnerima i suradnicima malih, srednjih i velikih poduzeća. Edukacija je koncipirana kao prezentacija osnovnih koraka pri upravljanju projektnim ciklusom. Upravljanje projektnim ciklusom - Project Cycle Management (PCM) jedinstvena je metodologija kojom se planiraju i provode projekti koji se financiraju iz različitih fondova EU-a, pri čemu se slijedi logika cijelog projektnog ciklusa (od razvoja projektne ideje do evaluacije završenog projekta i početka novog programskog ciklusa).

Kontakt osoba: Ivana Kalac

E-mail: ivana.kalac@ida.hr

Telefon: 052381900

Prijave su zatvorene!