e-poslovanje

Gdje:

Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o., Mletačka 12/IV, 52100 Pula

Kada:

13. lipnja 2019.

Rok za prijave:

6. lipnja 2019. - 12. lipnja 2019.

Opis programa

Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. poziva Vas na jednodnevnu edukaciju na temu „e-poslovanje" koja će se održati u Istarskoj razvojnoj agenciji, na adresi Mletačka 12/IV, 52100 Pula, u četvrtak, 13. lipnja 2019. godine. Edukacija će trajati od 10:00 do 16:00 sati. Cilj edukacije „e-poslovanje“ je upoznati polaznike sa sustavom izvršenja svih elemenata poslovnih aktivnosti ekonomskog procesa elektroničkim putem, odnosno stvaranje dodatnih vrijednosti koristeći se ICT tehnologijama. Elektroničko poslovanje ubrzava i automatizira poslovne procese hrvatskih gospodarstvenika, smanjuje troškove poslovanja, ostvaruje značajne uštede čime se nedvojbeno povećava konkurentnost hrvatskog gospodarstva na europskom tržištu.

Edukacija je namijenjena svim malim i srednjim poduzetnicima.

Edukaciju će voditi Matija Ražem, Senior Vice President Business development zaposlen u INFOBIP-u koji ima više od 10 godina iskustva na razvoju globalnog poslovanja najveće hrvatske IT kompanije. Specijalnost mu je širenje na nova tržišta, organizacija operacija i priprema prilagođenog poslovnog plana za svako tržište posebno, Kristijan Matas dipl.ing – predavač na ISTARSKOM VELEUČILIŠTU, specijaliziran za računalne mreže i digitalni marketing s više od 20 god iskustva u IT sektoru te Sara Maga, koja je svoju karijeru izgradila u Infobipu, a trenutno radi na Fakultetu ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“. Sa desetogodišnjim iskustvom u digitalnom marketingu na globalnom tržištu, Sara je stekla vještine u području online oglašavanja, email komunikacije, marketing automatizacije i CRMa, te event menadžmenta.

Kontakt osoba: Jelena Nikolić, stručna suradnica

E-mail: jelena.nikolic@ida.hr

Telefon: +385 52 381 900

Prijave su zatvorene!